fbpx

تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۵ جولای ۲۰۱۹
تعطیلی
روز اقیانوس - ژاپن
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 5.6%
واقعی: 5.8%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.6%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 6.2%
واقعی: 6.2%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 5.2%
واقعی: 6.3%
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 5.1%
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
11:00
CHF
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: -0.5%
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (ژوئیه)
پیش بینی: 1.60
واقعی: 4.30
17:20
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۱۶ جولای ۲۰۱۹
03:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.6%
03:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 1.7%
واقعی: 1.7%
06:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (مه)
پیش بینی: 3.1%
واقعی: 3.4%
13:00
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 18.9K
واقعی: 38.0K
13:00
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه)
پیش بینی: 45.0K
واقعی: 28.0K
13:00
GBP
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 3.8%
واقعی: 3.8%
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (ژوئیه)
پیش بینی: 5.0
واقعی: -1.1
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (ژوئیه)
پیش بینی: -22.1
واقعی: -24.5
13:30
EUR
تراز تجاری (مه)
پیش بینی: 16.3B
واقعی: 23.0B
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی
پیش بینی: -20.9
واقعی: -20.3
16:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
16:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
16:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.4%
17:00
USD
شاخص بهای صادرات (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: -0.7%
17:00
USD
شاخص بهای واردات (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.7%
واقعی: -0.9%
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.4%
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (مه)
پیش بینی:
واقعی: 10.20B
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.0%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 1.3%
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.3%
19:00
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: 2.7%
20:50
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۷ جولای ۲۰۱۹
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (مه)
پیش بینی: 32.3B
واقعی: 3.5B
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: -1.401M
12:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Coeure
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 2.0%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.0%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف‌کننده همراه با هزینه‌های نگهداری و زندگی در خانه شخصی (سالانه)
پیش بینی: 1.9%
واقعی: 1.6%
13:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -1.0%
واقعی: -1.4%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 1.1%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 1.2%
واقعی: 1.3%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.2%
14:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Weidmann
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ژوئن)
پیش بینی: 1.300M
واقعی: 1.220M
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: -6.1%
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ژوئن)
پیش بینی: 1.261M
واقعی: 1.253M
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: -0.9%
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.6%
واقعی: 2.0%
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 0.0%
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.2%
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.6%
واقعی: 1.6%
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.694M
واقعی: -3.116M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -1.351M
22:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۱۸ جولای ۲۰۱۹
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: -0.14T
واقعی: -0.01T
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: -5.6%
واقعی: -6.7%
04:20
JPY
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: 420.0B
واقعی: 589.5B
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (ژوئن)
پیش بینی: 9.1K
واقعی: 0.5K
06:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 21.1K
06:00
AUD
شاخص فصلی اطمینان کسب و کار NAB
پیش بینی:
واقعی: 6
06:00
AUD
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 5.2%
واقعی: 5.2%
13:00
GBP
ارزیابی بانک مرکزی انگلستان از وضعیت اعتباری
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.7%
واقعی: 3.6%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: 0.9%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: 1.0%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.6%
واقعی: 3.8%
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 216K
واقعی: 216K
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (ژوئیه)
پیش بینی: 5.0
واقعی: 21.8
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: 30.0
18:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
22:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۱۹ جولای ۲۰۱۹
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.6%
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 0.0%
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: -0.4%
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -0.3%
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -0.1%
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه)
پیش بینی: 89.8
واقعی: 90.1
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه)
پیش بینی: 98.6
واقعی: 98.4
19:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 779
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 954
( امروز ) شنبه۲۰ جولای ۲۰۱۹
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی: -76.4K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی: 423.8K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی: 245.5K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی: 38.4K
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی: -52.6K
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -11.4K
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی: -31.4K
01:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Rosengren
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند