تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
یکشنبه۳۱ می ۲۰۲۰
05:30
CNY
شاخص PMI ترکیبی (مه)
پیش بینی:
واقعی: 53.4
05:30
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 51.0
واقعی: 50.6
05:30
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (مه)
پیش بینی:
واقعی: 53.6
دوشنبه۰۱ ژوئن ۲۰۲۰
تعطیلی
تعطیلی بانکی
تعطیلی
تعطیلی بانکی
تعطیلی
تعطیلی بانکی نیوزیلند
03:00
AUD
شاخص تولیدی AIG (مه)
پیش بینی:
واقعی: 41.6
04:20
JPY
شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: 4.3%
06:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (مه)
پیش بینی: 49.6
واقعی: 50.7
12:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (مه)
پیش بینی: 36.8
واقعی: 36.6
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 39.5
واقعی: 39.4
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 40.7
واقعی: 40.7
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 39.8
واقعی: 39.8
18:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (مه)
پیش بینی: 35.0
واقعی: 32.1
18:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (مه)
پیش بینی: 43.0
واقعی: 43.1
سه شنبه۰۲ ژوئن ۲۰۲۰
03:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: -6.5%
06:00
AUD
شاخص سود عملیاتی خالص شرکت (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -3.5%
واقعی: 1.1%
06:00
AUD
حساب جاری (سه ماهه اول)
پیش بینی: 6.3B
واقعی: 8.4B
08:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی: 0.000%
09:00
AUD
تعیین نرخ بهره (ژوئن)
پیش بینی: 0.25%
واقعی: 0.25%
09:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: 1.8%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -1.0%
واقعی: -1.7%
11:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: -19.9%
12:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 42.0
واقعی: 42.1
19:50
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: 0.1%
( امروز ) چهارشنبه۰۳ ژوئن ۲۰۲۰
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: -0.500M
05:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 25.3
واقعی: 26.5
05:40
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Bullock
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.3%
06:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.4%
واقعی: 1.4%
06:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 55.0
07:53
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -15.0%
واقعی: -1.8%
10:15
CHF
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -2.0%
واقعی: -2.6%
10:15
CHF
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -0.9%
واقعی: -1.3%
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (مه)
پیش بینی: 31.4
واقعی:
12:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (مه)
پیش بینی: 200K
واقعی:
12:25
EUR
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 6.2%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (مه)
پیش بینی: 30.5
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 28.7
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (مه)
پیش بینی: 28.9
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 28.0
واقعی:
13:30
EUR
نرخ بیکاری (آوریل)
پیش بینی: 8.2%
واقعی:
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (مه)
پیش بینی: -9,000K
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهره وری نیروی کار (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.2%
واقعی:
18:00
USD
تغییرات هفتگی ذخایر نفتی کوشینگ آمریکا - گزارش Seevol
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (مه)
پیش بینی: 36.4
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 36.9
واقعی:
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -14.0%
واقعی:
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (مه)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (مه)
پیش بینی: 44.0
واقعی:
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 0.25%
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 3.038M
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۰۴ ژوئن ۲۰۲۰
06:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -17.9%
واقعی:
06:00
AUD
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی: 7.500B
واقعی:
11:00
CHF
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
12:00
EUR
IHS Markit Construction PMI (مه)
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (مه)
پیش بینی: 29.7
واقعی:
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -15.0%
واقعی:
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه تسهیلات سپرده (ژوئن)
پیش بینی: -0.50%
واقعی:
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
تعیین نرخ بهره (ژوئن)
پیش بینی: 0.00%
واقعی:
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 1,800K
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -2.6%
واقعی:
17:00
USD
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی: -49.00B
واقعی:
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 5.0%
واقعی:
17:00
CAD
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی: -2.36B
واقعی:
17:00
EUR
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۵ ژوئن ۲۰۲۰
04:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: -15.4%
واقعی:
04:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -8.7%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -19.7%
واقعی:
12:00
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.7%
واقعی:
12:00
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.0%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (مه)
پیش بینی: 8.6%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (مه)
پیش بینی: -8,000K
واقعی:
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (مه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (مه)
پیش بینی: -7,750K
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 19.7%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (مه)
پیش بینی: -500.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 15.0%
واقعی:
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (مه)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۰۶ ژوئن ۲۰۲۰
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند