مطالب برچسب

اناي اول

تحلیل تکنیکال مبادلات ارز (پترنهای هارمونیک)USDCHFتایم فریم:۱۵دقیقه (۲۲apr)

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۵