شاید آتش بس تجاری آمریکا و چین تمدید شود

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۸:۴۸

اخبار فارکس

تحلیلگران Citi بر این باورند که اگر توافق تجاری آمریکا و چین تا اول ماه مارس به دست نیاید، شاید آتش‌بس تجاری تا سه ماه دیگر تمدید شود و نرخ تعرفه‌ها بدون تغییر در سطوح فعلی باقی بمانند و یا اینکه افزایش نرخ تعرفه‌ها به‌طور مرحله‌ای صورت بگیرد.