دیدگاه های مثبت ترامپ موجب بهبود جریانات ریسک پذیری بازار شده است

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۸:۴۰

اخبار فارکس

ترامپ در سخنرانی اخیر خود گفته است که “شاید خبر خوبی از توافق بر سر دیوار مرزی داشته باشیم.” ظاهراً خود ترامپ هم هنوز به مذاکرات بودجه فدرال شک دارد. او گفته که منظور نمایندگان کنگره از پیشرفت در توافق بر سر بودجه را نمی‌داند. ترامپ در رابطه با مذاکرات تجاری با چین هم گفته است که ما به توافق عالی با چین دست خواهیم یافت. ترامپ همچنین تأکید کرده که نمی‌خواهد چین را به مشکل بیندازد.