جهش شدید USDCHF

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۰۸

اخبار فارکس

امروز در ابتدای معاملات آسیا شاهد جهش سریع و شدید USDCHF بودیم. حجم پایین معاملات عامل اصلی این جهش بوده است. در ادامه USDCHF این جهش شدید را خنثی کرد. سوئیس هم مانند ساید اقتصادهای دنیا با کاهش فشارهای تورمی درگیر است.