بانک مرکزی اروپا در ماه مارس برآورد های اقتصادی جدید را منتشر می کند

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۰۰

اخبار فارکس

عضو جدید هیئت‌رئیسه بانک مرکزی اروپا (Lane) ریسک‌های نزولی پیش روی اقتصاد ناحیه یورو را تائید کرده و گفته که بانک مرکزی اروپا (ECB) بر اساس داده‌های اقتصادی سیاست‌های پولی را تغییر خواهد داد. بانک مرکزی اروپا در ماه مارس برآوردهای اقتصادی خود را به‌طور کامل به‌روزرسانی خواهد کرد. او تأکید کرده که سرمایه‌گذاران بایستی این موضوع را درک کنند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی از اقتصاد ناحیه یورو حمایت می‌کنند و محرک‌های داخلی اقتصاد ناحیه یورو هم قوی هستند.