دوره کامل پرایس اکشن

دوره کامل آموزش پرایس اکشن

آشنایی با سبک حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

آشنایی با نمودار های شمعی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲

اوج و کف قیمتی (High and Low)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۴

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶

عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

روند

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰

پدیده همنوایی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

حمایت و مقاومت

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴

شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶

اوج و کف قیمتی جَعلی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸

بازگشت از اصلاح قیمتی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰

برخورد به کف یا سقف

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲

اثر اعداد روند

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴

الگوی پین بار (Pin Bar)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶

الگوی کندل پوششی (Engulfing)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲

الگوی شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar Fake Break Out)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴

الگوی شکست جَعلی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

استراتژی معامله با پین بار (Pin Bar)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۸

استراتژی معامله با الگوی کندل پوششی (Engulfing)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۲

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶

آشنایی با الگوی های نموداری

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸