شاخص دلار آمریکا به نزدیکی نرخ رُند ۹۷ واحدی رسیده است

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۴۱

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال حرکات صعودی شاخص دلار آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۸ در قالب کانال صعودی بوده است و بعد از گذشت هفت ماه هنوز هم ادامه دارد. اخیراً شاخص دلار دوباره با محدوده حمایت هفتگی در ۹۵-۹۴٫۴۰ درگیر بود که این محدوده و میانگین ۲۰۰ (خط قرمز رنگ) مجدداً از ادامه حرکات نزولی ممانعت کرده اند و شاهد بازگشت صعودی بازار هستیم. در گزارش روز پنجشنبه (۱۸ بهمن ماه) به احتمال صعود شاخص دلار آمریکا اشاره شده بود. در ادامه بازار توانست محدوده ۹۶٫۵۰-۹۶٫۳۰ را بشکند و تا نزدیکی نرخ رُند ۹۷ واحدی حرکت کند.
از دید میانگین های متحرک نمایی ۲۰۰، ۵۰ و ۲۰ روند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بازار صعودی است. اگر شاخص دلار به بالای نرخ ۹۷ واحدی عبور کند، می تواند به بازگشت صعودی از محدوده حمایتی تا مقاومت هفتگی ۹۷٫۵۰ واحدی و سقف کانال صعودی ادامه دهد. در این صورت گپ نزولی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ پُر خواهد شد.
اما حرکات صعودی اخیر شاخص دلار سریع و بدون اصلاح بوده است و فاصله بازار با میانگین های ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ افزایش یافته است که احتمال بازگشت اصلاحی بازار وجود دارد. در صورتی که نرخ رُند ۹۷ واحدی در قالب مقاومت عمل کند و حرکات صعودی بازار را محدود کند، می توان شاهد تضعیف شخص دلار تا محدوده ۹۶٫۵۰-۹۶٫۳۰ و میانگین ۵۰ (خط نارنجی رنگ) بود.

 

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی