تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند جفت ارز USDJPY

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱

تحلیل تکنیکال

تغییری در چشم‌انداز تکنیکال جفت ارز USDJPY دیده نمی‌شود. جفت ارز USDJPY به نوسان در زیر مقاومت ۱۰۸٫۰۸ ادامه می‌دهد. روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن خنثی است. تا وقتی‌که حمایت جزئی ۱۰۶٫۷۴ موقعیت خود را حفظ کرده، می‌توان انتظار حرکت صعودی دیگری را از USDJPY داشت. به نظر می‌رسد که حرکت نزولی و اصلاحی که از ۱۱۱٫۷۱ شروع شده بود، در ۱۰۵٫۹۸ خاتمه یافته است. شکست قطعی مقاومت ۱۰۸٫۰۸ می‌تواند روند جفت ارز USDJPY را تا مقاومت ۱۰۹٫۳۸ به صعودی تغییر دهد. با این حال اگر جفت ارز USDJPY به زیر حمایت ۱۰۶٫۷۴ عبور کند، سناریوی صعودی باطل خواهد شد و روند USDJPY تا حمایت ۱۰۵٫۹۸ نزولی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY نمودار روزانه